info@pas-acc.com 0 5324 1979

ประวัติบริษัท

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขั้นเมื่อปี 2539 โดยคุณ ยัสมีตกอร์ คาร์นิยอร์

บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการจัดทำสมุดบัญชีตามคำร้องขอของลูกค้ากลุ่มแรกของเรา ซึ่งบริษัทได้เติบโตขึ้นและตอนนี้เรามีพนักงานมากกว่า 30 คนโดยมีลูกค้าที่เราให้บริการมากกว่า 150 แห่ง

เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เราจึงได้ย้ายที่อยู่ของบริษัทมาหลายสถานที่ในอดีตและในปี 2562 เราได้ย้ายมาที่อยู่ปัจจุบัน ต.หนองป่าครั่ง เพื่อที่เราจะได้ให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

รากฐานหลักของเราคือลูกค้า คุณภาพ และ ความเป็นเลิศ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และให้บริการตามความต้องการของลูกค้าด้วยงานที่มีคุณภาพและความเป็นเลิศ เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจบัญชีซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของเรา

เราได้รับรางวัลและการรับรองจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับการปฏิบัติทางด้านบัญชีคุณภาพและ ISO9001:2015 เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับเราในการทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจของบริษัท

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด และบริษัทในเครือ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง และบริษัทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ เรามีจุดมุ่งหมายที่จะจัดหาบริการที่เป็นเลิศจากพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

ความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางและสิ่งที่เราให้ความสนใจมาเป็นอันดับแรก เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียมกันเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าและทำให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ในที่สุด

Cinque Terre

วิสัยทัศน์ และ นโยบายคุณภาพ

วิสัยทัศน์ของเราเพื่อจะเป็นบริษัทด้านการบัญชีและเป็นที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งเราสามารถให้บริการที่ครบวงจรเกี่ยวกับธุรกิจบัญชีทุกประเภท

เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถส่งมอบและสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

พบกับทีม PAS ของเรา

Cinque Terre

ยัสมีตกอร์ คาร์นิยอร์
กรรมการผู้จัดการ
คุณสมบัติ : ผู้บริหารบริษัทฯ,ที่ปรึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

ประสบการ์ณการทำงานที่ผ่านมา :


- เป็นผู้นำสูงสุด, ชี้แนะและนำทางให้กับบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

- ได้รับการอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย

- เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทระดับกลางไปจนถึงระดับใหญ่ เช่น ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เป็นวิทยากรและผู้ให้ความรู้ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ

Cinque Terre

กรวิชญ์ คาร์นิยอร์
ผู้จัดการอาวุโส
คุณสมบัติ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารสำนักงาน

ประสบการ์ณการทำงานที่ผ่านมา :


- เป็นที่ปรึกษา / งานทะเบียน / ระบบบัญชีแบบดิจิตอล

- ผู้นำโปรเจคการตรวจสอบระบบต่างๆและทุจริตทางการเงิน / สืบค้น และ คิดริเริ่มกระบวนการปรับปรุงต่างๆในหลายอุตสาหกรรม

- มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรของบริษัทข้ามชาติและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยและต่างประเทศ

- เป็นที่ปรึกษาในด้านการใช้กลยุทธ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Cinque Terre

ปิยะพร คาร์นิยอร์
ผู้จัดการ
คุณสมบัติ : ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน

ประสบการ์ณการทำงานที่ผ่านมา :


- เป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล การจัดหาบุคคลากร และการจัดอบรมสัมมนา

- เป็นผู้นำการบริหารสำนักงาน และการตลาด

- ประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจากองค์กรต่างประเทศ

- ผู้ดูแลการจัดทำเงินเดือน

Cinque Terre

กรรณพา ยกย่อง
ผู้จัดการ
คุณสมบัติ : ผู้นำด้านการตรวจสอบบัญชีและเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

ประสบการ์ณการทำงานที่ผ่านมา :


- ตรวจสอบบัญชีภาษีสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ

- ได้รับการรับรอง เป็นผู้สอบบัญชีภาษี และ การปฏิบัติจริง และแนะนำแนวทางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษี

- เป็นผู้นำของทีมทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอุสาหกรรมการจัดการและการบริการ

- เป็นวิทยากรและผู้ฝึกสอนวิชาภาษี สอบบัญชี และหลักสูตรของบัญชี

Cinque Terre

กุลรัศมิ์ คำออน
ผู้จัดการ
คุณสมบัติ : เป็นผู้นำด้านงานทะเบียนคุณภาพและเป็นผู้ปฏิบัติการทำบัญชี (CPD)

ประสบการ์ณการทำงานที่ผ่านมา :


- ดูแลทางด้านการปฏิบัติงานของงานทะเบียนในบริษัทและให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินเรื่องและจัดการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐให้กับลูกค้า

- ดูแลด้านการจัดการของ Iso001

- เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษีส่วนบุคคลให้กับลูกค้า

Cinque Terre

พรรณพิไล โนจา
ผู้จัดการ
คุณสมบัติ : ผู้นำด้านบัญชีและเป็นผู้ปฏิบัติการทำบัญชี (CPD)

ประสบการ์ณการทำงานที่ผ่านมา :


- เป็นผู้ดูแลสายงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์