January | 2017 | โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส

Monthly Archives: January 2017

บริการของเรา

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านงานบัญชี รับทำบัญชี เชียงใหม่

– ตรวจสอบบัญชี
– ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
– จัดทำระบบบัญชี
– จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี
– ยื่นแบบนำส่งภาษีอากร/ประกันสังคม
– จัดทำบัญชีเงินเดือน
– รับจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด
– จัดฝึกอบรมสัมมนาบัญชีและภาษี
– รับปรึกษาจัดหาโปรแกรมบัญชี

โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการตลาด และระบบตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน”

คุณยัสมีตกอร์  คาร์นิยอร์ กรรมการบริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการตลาด และระบบตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน” (Smart Farmer & Smart Trader)ครั้งที่ 2 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว สนับสนุนโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

IMG_0335 IMG_0338 IMG_0361 IMG_0371 IMG_0373 IMG_0376 IMG_0378 IMG_0385 IMG_0397  IMG_0410 IMG_0414  IMG_0418 IMG_0420 IMG_0426 IMG_0428 IMG_0431 IMG_0432