June | 2015 | โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส

Monthly Archives: June 2015

ภาพบรรยากาศ สัมมนาหลักสูตร “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการ NPAEs”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาโดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการ NPAEs”

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ค่

สำหรับการสัมมนาครั้งต่อไปจะมีขึ้นอีกครั้งในเร็วๆนี้ค่ะ
——————————————————
ติดต่อสอบถาม โทร 053-241979

S__5521542 S__5521541 S__5521540 S__5521539 S__5521538 S__5521537 S__5521536 S__5521535 S__5521534 S__5521533 S__5521532 S__5521531 S__5521530 20150606_143043 20150606_142931 20150606_142905 20150606_142847 20150606_142752 20150606_142610 20150606_132942 20150606_132917 20150606_132909 20150606_132820 20150606_120727 20150606_111529 20150606_103830 20150606_101959 20150606_091651 20150606_091558 20150606_090929 20150606_090847 20150606_090834 20150606_090802 20150606_090744 20150606_090738 20150606_090722 20150606_090542 20150606_090453 20150606_090430 20150606_090404 20150606_085629 20150606_085540