โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส » Languages » ไทย http://www.pas-acc.com/wp รับทำบัญชี เชียงใหม่ Thu, 09 Nov 2017 10:44:12 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.1.25 มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ http://www.pas-acc.com/wp/?p=403&lang=th http://www.pas-acc.com/wp/?p=403&lang=th#comments Thu, 09 Nov 2017 10:44:12 +0000 http://www.pas-acc.com/wp/?p=403 1 2 3 4

]]>
http://www.pas-acc.com/wp/?feed=rss2&p=403 0
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการสัมมนา “Update ภาษีอากรและบัญชีปี 2560″ ได้ที่นี่ http://www.pas-acc.com/wp/?p=394&lang=th http://www.pas-acc.com/wp/?p=394&lang=th#comments Thu, 31 Aug 2017 04:06:09 +0000 http://www.pas-acc.com/wp/?p=394 ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการสัมมนา “Update ภาษีอากรและบัญชีปี 2560″ ได้ที่นี่

1.หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ dad

2.ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 dad

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม dad

4.การปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษี dad

]]>
http://www.pas-acc.com/wp/?feed=rss2&p=394 0
Update ภาษีอากรและบัญชีปี 2560 http://www.pas-acc.com/wp/?p=371&lang=th http://www.pas-acc.com/wp/?p=371&lang=th#comments Thu, 31 Aug 2017 03:56:24 +0000 http://www.pas-acc.com/wp/?p=371 ภาพบรรยากาศในงานสัมมนาทางวิชาการบัญชีในหัวข้อ “Update ภาษีอากรและบัญชีปี 2560″ จัดขึ้นโดยคุณยัสมีตกอร์ คาร์นียอร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณพรหมินทร์ รธนิธย์และคุณสุรพล วัฒนโยธิน เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องของหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมถึงกฏหมายระเบียบข้อบังคับรวมทั้งมาตรฐานการบัญชี สัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 85 คน

IMG_1346 IMG_1353 IMG_1372 IMG_1379 IMG_1387 IMG_1459 IMG_1468 IMG_1472 IMG_1486 IMG_1497 IMG_1504 IMG_1512 IMG_1513 IMG_1518 IMG_1519 IMG_1533 IMG_1542 S__9887775 S__9887778

]]>
http://www.pas-acc.com/wp/?feed=rss2&p=371 0
บริการของเรา http://www.pas-acc.com/wp/?p=360&lang=th http://www.pas-acc.com/wp/?p=360&lang=th#comments Thu, 26 Jan 2017 07:13:01 +0000 http://www.pas-acc.com/wp/?p=360 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านงานบัญชี รับทำบัญชี เชียงใหม่

– ตรวจสอบบัญชี
– ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
– จัดทำระบบบัญชี
– จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี
– ยื่นแบบนำส่งภาษีอากร/ประกันสังคม
– จัดทำบัญชีเงินเดือน
– รับจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด
– จัดฝึกอบรมสัมมนาบัญชีและภาษี
– รับปรึกษาจัดหาโปรแกรมบัญชี

]]>
http://www.pas-acc.com/wp/?feed=rss2&p=360 0
โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการตลาด และระบบตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน” http://www.pas-acc.com/wp/?p=355&lang=th http://www.pas-acc.com/wp/?p=355&lang=th#comments Mon, 23 Jan 2017 03:32:37 +0000 http://www.pas-acc.com/wp/?p=355  

คุณยัสมีตกอร์  คาร์นิยอร์ กรรมการบริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการตลาด และระบบตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน” (Smart Farmer & Smart Trader)ครั้งที่ 2 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว สนับสนุนโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

IMG_0432 IMG_0431 IMG_0428 IMG_0426 IMG_0420 IMG_0418  IMG_0414 IMG_0410  IMG_0397 IMG_0385 IMG_0378 IMG_0376 IMG_0373 IMG_0371 IMG_0361 IMG_0338 IMG_0335

]]>
http://www.pas-acc.com/wp/?feed=rss2&p=355 0
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย http://www.pas-acc.com/wp/?p=327&lang=th http://www.pas-acc.com/wp/?p=327&lang=th#comments Fri, 14 Oct 2016 06:50:21 +0000 http://www.pas-acc.com/wp/?p=327 ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย

]]>
http://www.pas-acc.com/wp/?feed=rss2&p=327 0
ภาพบรรยากาศการสัมมนาในหัวข้อ “มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs (TFRS for SMEs 2560)” เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2559 http://www.pas-acc.com/wp/?p=305&lang=th http://www.pas-acc.com/wp/?p=305&lang=th#comments Wed, 03 Aug 2016 02:18:13 +0000 http://www.pas-acc.com/wp/?p=305 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด(PAS) โดยคุณยัสมีตกอร์ คาร์นิยอร์ ได้จัดงานสัมมนาการบัญชีขึ้น ซึ่งรับเกียรติจาก ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs (TFRS for SMEs 2560)” ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
โดยช่วงท้ายของการสัมมนา ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ยังได้มอบเอกสารประกอบการสัมมนาไว้กับทางบริษัท เพื่อใช้เผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ที่สนใจ
โดยท่านสามารถ Download ได้ตาม Link ด้านล่างนี้เลยค่ะ
1. powerpoint เอกสารประกอบการสัมมนา

2. powerpoint Lecture

DSCF9393 DSCF9408 DSCF9410 DSCF9428 DSCF9434 DSCF9445

]]>
http://www.pas-acc.com/wp/?feed=rss2&p=305 0
ภาพบรรยากาศการสัมมนาในหัวข้อ “UPDATE ความรู้ภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี” http://www.pas-acc.com/wp/?p=275&lang=th http://www.pas-acc.com/wp/?p=275&lang=th#comments Wed, 11 Nov 2015 03:39:56 +0000 http://www.pas-acc.com/wp/?p=275 S__7872803 S__7872805 S__7872806 S__7872807 S__7872808 S__7872809 S__7872810 S__7872811 S__7872812 S__7872813 S__7872814 S__7872815 S__7872816 S__7872817 S__7872818 S__7872819 S__7872820 S__7872821 S__7872822 S__7872823 S__7872824 S__7872825 S__7872826 S__7872827 S__7872828 S__7872829 S__7872830

]]>
http://www.pas-acc.com/wp/?feed=rss2&p=275 0
ภาพบรรยากาศการสัมมนาในหัวข้อ “UPDATE ความรู้ภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี” http://www.pas-acc.com/wp/?p=246&lang=th http://www.pas-acc.com/wp/?p=246&lang=th#comments Wed, 11 Nov 2015 03:34:08 +0000 http://www.pas-acc.com/wp/?p=246 S__7872803 S__7872805 S__7872806 S__7872807 S__7872808 S__7872809 S__7872810 S__7872811 S__7872812 S__7872813 S__7872814 S__7872815 S__7872816 S__7872817 S__7872818 S__7872819 S__7872820 S__7872821 S__7872822 S__7872823 S__7872824 S__7872825 S__7872826 S__7872827 S__7872828 S__7872829 S__7872830

]]>
http://www.pas-acc.com/wp/?feed=rss2&p=246 0
งานสัมมนาที่ท่านไม่ควรพลาด!!! http://www.pas-acc.com/wp/?p=237&lang=th http://www.pas-acc.com/wp/?p=237&lang=th#comments Mon, 31 Aug 2015 01:55:57 +0000 http://www.pas-acc.com/wp/?p=237 poster2

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส (PAS)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ
“UPDATE ความรู้ภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี”
โดย วิทยากรมากประสบการณ์
• คุณพรหมินทร์ รธนิธย์ 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ กลุ่มบริษัท – นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
• คุณ สุรพล วัฒนโยธิน
นักวิชาการสรรพากร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558
เวลา 8.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 อาคารใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
————————————
*หลักสูตรนี้ สามารถนับชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องดังนี้
► ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) บัญชี 3 ชั่วโมง :: อื่นๆ 9 ชั่วโมง
► ผู้ทำบัญชี (CPD) บัญชี 3 ชั่วโมง :: อื่นๆ 10:30 ชั่วโมง
► ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 3 ชั่วโมง :: อื่นๆ 10:30 ชั่วโมง
<<อัตตราค่าสัมมนา>>
2,500 + VAT = 2,675 บาท
ค่าลงทะเบียนได้รวมค่า เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ด่วน!! >> หากสมัครและชำระเงิน !!! ภายใน วันที่ 19 กันยายน 2558
ลด ! ราคาเหลือเพียง 2,200 + VAT = 2,354 บาท
** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง INBOX
Facebook :: www.facebook.com/pas.acc
** โทรศัพท์ 053-241979 ต่อ 13 (คุณกุลรัศมิ์) // แฟกซ์ 053-249910
** Email : kullarat@pas-acc.com
——————————————————————————
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการสมัครได้ที่ 
http://www.pas-acc.com/doc/NPAEs58_2.pdf

]]>
http://www.pas-acc.com/wp/?feed=rss2&p=237 0