ไม่มีหมวดหมู่ | Categories | โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส

Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

บริการของเรา

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านงานบัญชี รับทำบัญชี เชียงใหม่

– ตรวจสอบบัญชี
– ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
– จัดทำระบบบัญชี
– จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี
– ยื่นแบบนำส่งภาษีอากร/ประกันสังคม
– จัดทำบัญชีเงินเดือน
– รับจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด
– จัดฝึกอบรมสัมมนาบัญชีและภาษี
– รับปรึกษาจัดหาโปรแกรมบัญชี

โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการตลาด และระบบตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน”

คุณยัสมีตกอร์  คาร์นิยอร์ กรรมการบริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการตลาด และระบบตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน” (Smart Farmer & Smart Trader)ครั้งที่ 2 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว สนับสนุนโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

IMG_0335 IMG_0338 IMG_0361 IMG_0371 IMG_0373 IMG_0376 IMG_0378 IMG_0385 IMG_0397  IMG_0410 IMG_0414  IMG_0418 IMG_0420 IMG_0426 IMG_0428 IMG_0431 IMG_0432

ภาพบรรยากาศการสัมมนาในหัวข้อ “มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs (TFRS for SMEs 2560)” เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด(PAS) โดยคุณยัสมีตกอร์ คาร์นิยอร์ ได้จัดงานสัมมนาการบัญชีขึ้น ซึ่งรับเกียรติจาก ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs (TFRS for SMEs 2560)” ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
โดยช่วงท้ายของการสัมมนา ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ยังได้มอบเอกสารประกอบการสัมมนาไว้กับทางบริษัท เพื่อใช้เผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ที่สนใจ โดยท่านสามารถ Download ได้ตาม Link ด้านล่างนี้เลยค่ะ
1. powerpoint เอกสารประกอบการสัมมนา

2. powerpoint Lecture

DSCF9393 DSCF9408 DSCF9410 DSCF9428 DSCF9434 DSCF9445

ภาพบรรยากาศ สัมมนาหลักสูตร “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการ NPAEs”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาโดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการ NPAEs”

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ค่

สำหรับการสัมมนาครั้งต่อไปจะมีขึ้นอีกครั้งในเร็วๆนี้ค่ะ
——————————————————
ติดต่อสอบถาม โทร 053-241979

S__5521542 S__5521541 S__5521540 S__5521539 S__5521538 S__5521537 S__5521536 S__5521535 S__5521534 S__5521533 S__5521532 S__5521531 S__5521530 20150606_143043 20150606_142931 20150606_142905 20150606_142847 20150606_142752 20150606_142610 20150606_132942 20150606_132917 20150606_132909 20150606_132820 20150606_120727 20150606_111529 20150606_103830 20150606_101959 20150606_091651 20150606_091558 20150606_090929 20150606_090847 20150606_090834 20150606_090802 20150606_090744 20150606_090738 20150606_090722 20150606_090542 20150606_090453 20150606_090430 20150606_090404 20150606_085629 20150606_085540